ما حامی تیمهای ورزشی هستیم

تعهد ما به اصول توسعه پایدار و شیوه های سازگار با محیط زیست باعث شده است تا از فعالیت های ورزشی حمایت کنیم. حامی ورزشکاران هستیم و برای توسعه ورزش تلاش میکنیم. از ورزش با سرمایه گذاری در افراد متعهد و سالم پشتیبانی می کنیم و این دقیقاً همان چیزی است که برای آینده شرکت خود میخواهیم. ما در برنامه های مربوط به کودکان و نوجوانان سهیم میشویم و از آماتورها و ورزشکاران حرفه ای ، باشگاه ها یا مسابقات ورزشی مختلف پشتیبانی می کنیم.

گالری تصاویر

VAGABUND GYM

Muradov Team UFC MMA

MMA Club Brno

اقدامات بعدی