Masarykova 59/15, Ladná 691 46, CZ

روغن ها و روان کننده ها

روغن ها و روان کننده ها

روغن های مخصوص موتور ، روغن های مخصوص چرخ دنده ها ، روغن های صنعتی…
ما در حال حاضر طیف محصولات خود را برای موتور، چرخ دنده و روغن های صنعتی گسترش داده ایم. ما می توانیم روغن، روان کننده و محصولات ویژه برای کارخانه های صنعتی و شرکتهای حمل و نقل را به شما ارائه دهیم. روان کننده های صنعتی حتی محصولات بسیار ویژه ای چون روغن های سفید پزشکی با بالاترین خلوص یا روغن های مخصوص سیلندرها با ویسکوزیته بالا که برای چرخ دنده های مار پیچ (Worm Gears) و موتورهای بخار استفاده می شوند، را نیز شامل می گردند.