Masarykova 59/15, Ladná 691 46, CZ

ČERPADLÁ

VSTREKOVACIE, PODÁVACIE, RADOVÉ …

Ponúkame vstrekovacie čerpadlá pre najrôznejšie použitia na motoroch traktorov a cestných motorových vozidiel, pre motory železničné a lodné, pre motory slúžiace na pohon cestných a stavebných strojov, generátorov, aj pre motory stacionárne.

Vstrekovacie čerpadlá, ktoré distribuujeme môžu vstrekovať do valcov vznetových motorov motorovú naftu ako aj po úpravách benzín a iné menej hodnotné palivá. Rôzne veľkosti vstrekovacích čerpadiel sa môžu dodávať v odlišnom prevedení upevňovacej príruby, umiestnení prívodu paliva, montážneho okienka apod. Vstrekovacie čerpadlá s novšou konštrukciou môžu byť osadené piestmi rôznych priemerov a tvarov ich hláv. To umožňuje lepšiu štartovateľnosť vznetových motorov na priebeh horenia paliva. Vhodnou kombináciou veľkosti čerpadla, jeho prevedenia a správnou voľbou priemeru piestu je zaistené optimálne prispôsobenie vstrekovacieho čerpadla každému vznetovému motoru.