Masarykova 59/15, Ladná 691 46, CZ

VSTREKOVAČE

VSTREKOVACIE TRYSKY, VÝTLAČNÉ VENTILY …

Pri výbere dodávateľa kladieme dôraz na presnosť, kvalitu a technológiu spracovania, rovnako ako na všetky ďalšie komponenty celého vstrekovacieho zariadenia. Ponúkame široký sortiment trysiek v niekoľkých prevedeniach. Napríklad otvorové pre motory s priamym vstrekovaním, čapové pre motory s predkomôrkou alebo vírovou komôrkou, s nepriamym vstrekovaním alebo pre veľké vznetové motory v prevedení s chladením.

V sortimente Lucas Diesel nájdete široký výber držiakov vstrekovacích trysiek bežného prevedenia, dodávaných ako pre motory s priamym, tak s nepriamym vstrekovaním paliva, rovnako ako ďalšie typy v závislosti od prevedenia vznetového motora. Je možné objednať aj iné prevedenia podľa potreby.