SLUŽBY / NABÍZÍME
Ať už je vaše poptávka jakkoli specifická, vždy k ní přistupujeme individuálně a snahou je uspokojit ji nad rámec prodejního sortimentu. Nemáme jedno univerzální řešení pro všechny, vždy hledáme způsob, jak obchod uzavřít.
PRO VÝROBCE
Hledáte další velkoobchodní odběratele,nebo nové trhy na kterých úspěšně prodávat? Chtěli byste zastoupení firmou která právě uvedené nabízí? Prostředí středního a blízkého východu známe, orientujeme se v něm a máme síť kontaktů. Najdeme pro vás odběratele na jednom z nejvíce lukrativních trhů na světě.
PRO OBCHODNÍKY
Nabízíme originální, kvalitní a certifikovaný sortiment náhradních dílů, pro benzínové i naftové motory evropské výroby. Komponenty v průmyslu, pro osobní auta, nákladní dopravu, agro techniku, atd. Realizace specifických objednávek a sortimentu dle individuálních požadavků, včetně zakázkové výroby.

Pro zákazníky hledáme výrobce, který bude nejlépe odpovídat požadovaným kritériím jak z hlediska kvality, atraktivity, nebo z pohledu ekonomického. Stejné kritéria platí ve směru opačném, tedy kdy hledáme prodejce, který bude vaše výrobky nabízet.

Pomáháme při vstupu na trhy středního a blízkého východu, víme, kde je zájem o kvalitní evropské zboží a postaráme se o kompletní servis v oblasti velkoobchodního prodeje, včetně konzultací o zabezpečení proti kurzovým rizikům.

Díky dokonalé znalosti lokálních podmínek a mnoholetému působení v oboru umíme zákazníkům sjednat atraktivní objem zakázek. Realizací nových zakázek na trzích středního a blízkého východu získávají firmy obvykle o desítky procent vyšší obchodní marži než při realizaci zakázek v regionu.

Ačkoliv má prodej zboží na blízkém východě obrovský potenciál, má i svá rizika a specifika. Problémem je nestabilní politická situace a měnový kurz, který stále kolísá. Lucas Diesel si je vědom těchto rizik a doporučuje prodejní strategie s cílem maximálně ochránit vložené investice.

Vyvážení zboží na trhy blízkého a středního východu představuje určitou administrativní zátěž. Ta je však v porovnání s evropskými předpisy mnohem přívětivější a jednodušší na zpracování.

O zajištění odbytu na nových trzích nemusíte mít obavy. V těchto zemích stále převažuje poptávka nad nabídkou. Kvalitní evropské zboží vítězí nad dovozem levných produkcí z asijských zemí. Připojte se k těm, kteří zde své zboží již prodávají, zvyšte objem a rentabilitu svých zakázek.

PORADENSTVÍ

V případě zájmu můžeme nabídnout konzultace v oblasti marketingu při uvádění výrobků na trh …
Vypracujeme studii prodeje a navrhneme jakým způsobem, v jakém balení, s jakou cenou …

poradenstvi
vzorky

VZORKY

Velkoobchodní spolupráci často zahajujeme tím, že dodáme vzorek dílu, o které má prodávající zájem. Pro obchodníky v tomto regionu je důležité, aby zboží viděli nejen v katalogu, ale také fyzicky.

SPECIFIKACE

Pokud hledáte zboží dle dané specifikace ,zajistíme pro vás rozbor materiálů, odborné nákresy … Certifikáty, deklarace originality, technické normy …

spacifikace
optimalizace

KOOPERACE

Výrobce vybíráme podle specifik prodejce a dbáme na splnění požadovaných kritérií. Spolupracujeme s prestižními firmami a leadery v oboru. Díky dlouhodobě oboustranně výhodnému zastoupení, máme často exkluzivitu.

KALKULACE

Jakmile se shodneme na výrobci, vyjednáme pro vás tu nejlepší cenu. Díky dlouhodobé spolupráci s výrobci a širokému portfoliu kontaktů, umíme vyjednat zajímavé podmínky.

euro
blizky-vychod

TRH

Obchodování na blízkém východě má svá specifika. Představíme vám výhody a pomůžeme s ochranou proti případným kurzovým rizikům.

PARTNER PROGRAM
S dodavateli i odběrateli obvykle spolupracujeme řadu let, vážíme si skutečnosti, že se k nám naši zákazníci znovu vracejí. Rádi představíme výhody spolupráce s Lucas Diesel i vám.